fbpx

Arenastaden 1

Område 1 är ett delområde i Växjö kommuns vision om att utveckla
Arenastaden. Området kommer efter gatuutbyggnad att bebyggas
med drygt 400 bostäder. I entreprenaden ingår två gator med
tillhörande VA. Entreprenaden omfattar även bl.a. omläggning och ny
förläggning av fjärrvärmeledningar, elkablar och kanalisation för
fiberkabel.

Ort: Växjö

Beställare: Växjö Kommun Tekniska förvaltningen

Entreprenadform: UE

Kontraktsumma: 7 193 000

Ombud: Emil Thillberg

Platschef: Oskar Rahm

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.