fbpx

Älmhults vattenverk, om- och tillbyggnad

Mark-, va-, grundläggnings-, rivnings- och spontarbeten för tillbyggnad av vattenverk inom befintligt vattenskyddsområde.

Ort: Älmhult

Beställare: AF Bygg Syd

Entreprenadform: UE

Entreprenadtid: November 2018 till Juni 2021

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Kent Falk

Galleri

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.