fbpx

Våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi genomför och vill visa det för våra intressenter. Varje uppdrag som Älmby Entreprenad utför genomsyras av kvalitet och miljöansvar där nöjda kunder skapar fortsatt verksamhet.2021

Kv. Lågan Älmhults vattenverk, om- och tillbyggnad Pumpstationer Björkviken Exploatering Markaryd Överföringsledning Varalöv Arenastaden 1 VA-utbyggnad Skäralid

2020

Stora Torg Eslöv Avloppspumpstation Södra Järnvägsgatan Triangelplatsen Villatomt Majtorp Jätsbygd Västra Bökhult etapp 2 Bredvik etapp 6 OBOS Bökhult Jätsbygd Trafiksäkerhetsåtgärder Hittaprsvägen Ängsparken Vellinge Lokalgata, Gärdet, framdragning av Infrastruk Grönkullaparken Bredasten etapp 3 A-huset IKEA VA-Lädja Utbyggnad Klöxhult Kronobergs Tak AB

2019

Orrakullen Bredvik Etapp 5 Grunder Nordanå Brigaden Helsingborg Västra Berga Förskola Centraltorget Knislinge Drottninggatan etapp 3 VA-utbyggnad Granefors Kv Arken VA-Västra Torsås Micropower GC-väg Vidéum Exploatering Stillerydsplan VA-utbyggnad Horna Stationssamhälle Paradiset 3 Fältarpsvägen, Helsingborg Inkoppling Bredvik norra Fruktbassäng Lyckeby stärkelsen VA Långenabben - Björkenäs Fiber Långenabben - Björkenäs VA-sanering Ejdervägen Arriva Busspunkten Clemenstorget, Lunds kommun Kronan, Företagsvägen och Kanotisten 1 i Landskrona VA utbyggnad Maglaby Högalid Drottninghög centrum Torskors-Zinkvägen, utbyggnad industritomter, gator och VA Oros Bökhult Gc-väg utmed Norra Kringelvägen i Hässleholm Vattenledning i Svalöv Esplanaden/Ommavägen - Ny cirkulationsplats Sölve industriområde GC-väg Hovmantorp Tornlyckan Horda Stans VA- och fiber- utbyggnad i del av Röinge Dagvattendammar Ekeberg Markplanering Telestadshöjden

2018

Kv. Dammsnäckan Limhamn Överföringsledning Mörrum-Sternö Finjasjöpark Hässleholm Centrumförnyelse Hässleholm Äskya avfallsanläggning, Lakvattenanläggning Havsgatan Landskrona Pendlarparkering Perstorp Sockerstaden Mellersta Stenbocksgatan Markarbete NoWaste Lekaryd 9:30 Kv. Haglet Kv. Ekologen Lekyta Bredvik Pumptrack, Hovshaga Hybridgräsplan, Arenastaden Växjö VA Arenastaden område 1 Markarbeten Svarta Hejan Nylanda Entreprenad 3, Norra dammen Inloppspumpstation Sölvesborg Osby industrispår Kv Hissen

2017

Ny infartsväg Södra cell Mörrum Deponianläggning Mörrum Torngatans förlängning i Älmhult Plutonvägen Hässleholm Kärråkravägen Hässleholm Exploatering Nordanå Staffanstorp Exploatering Gullbernahult Karlskrona Va-depå Kärråkra Storeway förrådshotell Nybyggnad Delary råvattenpumpstation Södra Wood Långasjö Owe Johnssons väg - Dagvattendamm och parkering V-plast Sjömärket 3

2016

Överföringsledningar väg 120 till Älmhults vattenverk Cirkulationsplats Hässleholm VA Bromölla-Olofström Etapp3 VA Matvik-Hällaryd Handelsområde vid brofästet Färjestaden Hovshaga Centrum

2015

VA Sandviken Sölvesborg Rastplats Moasjön Alvesta kommun VA- och markarbeten Vikaholm Växjö Dammsäkerhetsåtgärder Granö Vattenkraftverk Väg 120 Haganäsleden genom Älmhult

2014

VA, Binnerbäck-Vedborm Capella, Räppe Ombyggnad av parkering och gata Älmhult Exploatering Hollstorp 7:30, Växjö Exploatering Hultagölen BoKlok etapp 1, Växjö Hyreshus Telestad, Växjö Nytt kraftvärmeblock / Sandvik 3 Ljungby bussterminal Östra Samlingsleden

2013

Kv. Olivia, Älmhult Kvarteret plåtslagaren VA BRF Munin, etapp 1-3 Terrassering åt VEAB VA Bjärlöv-Färlöv Vitsippans daghem, Älmhult Burger King, Växjö Sluttäckning av deponi, ABETONG Vislanda Snöröjning åt IKEA IKEA fynd

2012

Parkering åt IKANO Dagvatten Haganäs-Möckeln

2011

Kv Paradiset 2:2 F17 Infra

2010

Moskogen

Sluttäckning deponi VA-utbyggnad Hovdalavägen VA-anslutningar Dörby-Dörbymalm Majtorps förskola Älmhult Kärnhem Brf Ekhagen Torne-Grimslöv Lekaryd Norra Reningsverk Sölvesborg Carl XI väg Landskrona Norra Infarten Vellinge VA-sanering Svalöv Ny GC-väg Södra Västkustvägen Strandstaden

Jobba med oss

Vill du bli vår nya kollega?

För att kunna tillgodose alla våra kunders behov på bästa sätt, strävar vi efter att ha en så komplett organisation som möjligt. Vi söker därför alltid efter nya kompetenta medarbetare.

Genomförda projekt

Ett axplock av våra projekt

Vi är stolta över varje unikt projekt vi utför och vill visa det för våra intressenter. Kvalitet, arbetsmiljö och miljö följer genom varje uppdrag på Älmby Entreprenad.