Orrakullen etapp 1

Projekt beskrivning: Grovterrassering av kvartersmark inklusive gator, vatten- och avloppsledningar

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Alvesta Kommun

Entreprenadtid: Februari 2018-Maj 2019

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Kent Falk, Henrik Tettzell

Arbetsledare: Alexander Tuhkonen